Księga identyfikacji wizualnej Marketing / Social media Prezentacje / Księga tożsamości Gadżety /

Informacje o projekcie

  • Projekt logo
  • Opracowanie pełnej Księgi Identyfikacji Wizualnej dla Powiatu – w tym wszystkich jednostek organizacyjnych
  • Opracowanie projektów wykonawczych materiałów użytkowych
  • Konsultacje z Radą Powiatu

Celem naszego opracowania było zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej, który odpowiadając na wyzwania współczesnych technik komunikacji, marketingu oraz promocji, będzie jednocześnie w wyraźny sposób wynikał z tradycji i wielowiekowej, bogatej historii miejsca, o którym ma stanowić. Projektując system identyfikacji wizualnej dla Powiatu Inowrocławskiego opieraliśmy się na historycznym dziedzictwie zawartym w oficjalnym herbie wspólnoty samorządowej, tzw. Hybrydzie Kujawskiej, na którą składają się wizerunki połulwa i połuorła zwieńczonych koroną. Ich uwspółcześnioną wersję osadziliśmy w kolorystyce złota i grafitu, dla podkreślenia elegancji kształtów logo, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i czytelności przekazu.