Samorządy - usługi

Strategia, analiza, raport, rewitalizacja
01

STRATEGIA Ι ANALIZA Ι RAPORT Ι REWITALIZACJA Ι

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. jest do Państwa dyspozycji w obszarze opracowania dokumentów strategicznych, planistycznych i analitycznych.
Realizując dokumenty strategiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, nie pełnimy wyłącznie roli konsultanta i wykonawcy, ale przede wszystkim jesteśmy dla Państwa partnerem w projektowaniu zadań rozwojowych i określania wizji przyszłości.

Zapewniając najwyższy poziom usług, realizujemy dla Państwa kompleksowe opracowania:
- strategii rozwoju;
- strategii dziedzinowych (m.in. kultury, promocji, edukacji, turystyki);
- planów rewitalizacji;
- raportów o stanie gminy/powiatu.

Partycypacja
02

PARTYCYPACJA

Przygotowując działania inwestycyjne, prowadząc prace nad dokumentami o charakterze wieloletnim i sektorowym, niezbędne jest włączenie w ten proces możliwie szerokiego grono interesariuszy. Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis oferuje władzom samorządowym, podmiotom komunalnym i prywatnym oraz organizacjom pozarządowym przygotowanie i przeprowadzenie szerokich działań o charakterze konsultacyjnym oraz badawczym. Przeprowadzamy badania ankietowe, wywiady grupowe i indywidualne, projektujemy mapy działań związanych z włączaniem wielosektorowych partnerów społecznych i prywatnych, przeprowadzamy spotkania konsultacyjne i warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych, ale zarazem sprawdzonych narzędzi, pozwalających maksymalizować poziom dotarcia oraz współpracy pomiędzy partnerami. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów partycypacyjnych, m.in. w procesach rewitalizacji, konsultacji społecznych czy budżetu obywatelskiego.

Promocja i komunikacja
03

PROMOCJA I KOMUNIKACJA

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie projektowania i realizacji narzędzi promocji, informacji oraz komunikacji społecznej. Naszą domeną są usługi w obszarze:
- opracowywania strategii promocji, działań promocyjnych oraz komunikacyjnych;
- projektowania materiałów informacyjnych i promocyjnych;
- projektowania stron internetowych;
- fotografii i wideo;
- mediów społecznościowych;
- wykonawstwa materiałów reklamowych.

Doradztwo wizerunkowe
04

DORADZTWO WIZERUNKOWE

Świadczymy usługi doradztwa wizerunkowego oraz kryzysowego zarządzania marką. Opiekujemy się instytucjami, jak również wizerunkiem osób publicznych. Posiadamy 15-letnie doświadczenie w zakresie kreacji i rozwoju osobistych marek, w tym osób publicznych i aktywnych polityków. Wspieramy naszych Klientów w zakresie kontaktów z mediami tradycyjnymi i sieciowymi, promocji medialnej, przygotowania wystąpień oraz długofalowych procesów budowania wizerunku osobistego i instytucjonalnego.

Księga tożsamości
04

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. posiada zespół profesjonalnych grafików, których doświadczenie pozwala zaproponować naszym Klientom stworzenie pełnej księgi tożsamości, obejmującej funkcjonalności księgi znaku i system identyfikacji wizualnej, którego zakres obejmuje całość jednostki samorządu terytorialnego – projektujemy dla Państwa skuteczne, eleganckie i nowoczesne narzędzie wspierające działania komunikacyjne i informacyjne administracji samorządowej. CentroPolis S.A. proponuje opracowanie znaku firmowego JST, bazującego na historycznym dziedzictwie oraz wykorzystującym potencjał miejsca oraz powiązanego z nim systemu identyfikacji wizualnej, wzmacniającego lokalną tożsamość, a także pozwalającego władzom samorządowym na efektywniejsze, sprawniejsze i ograniczające koszty działania informowanie o prowadzonej działalności.

Najlepsze praktyki

Od 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna Logo

na stałe współpracujemy z Redakcją „Dziennika-Gazety Prawnej” w przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskiego rankingu „Skarbnik Samorządu”. Badamy sposób zarządzania finansami publicznymi oraz pokazujemy najlepsze praktyki polskich wspólnot lokalnych.

2019 rok

W 2019 roku przeprowadziliśmy dla Redakcji „Dziennika-Gazety Prawnej” III. edycję Rankingu Aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Również w 2019 roku przy współpracy z zespołem ekspertów akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zrealizowaliśmy pierwszy w Polsce Ranking Miast Bezgotówkowych dla portalu Cashless.pl

Zwyciezcy cashless.pl

Byliśmy organizatorem Forum Polskich Samorządów Miasto2030.IN, które skupiło liczne grono praktyków, ekspertów oraz osób zaangażowanych w tematykę samorządową - realizację można zobaczyć tutaj: Miasto2030.in - Realizacja konferencji CentroPolis S.A.

W skrócie

Analizy Raporty Strategie Strategie Raporty Analizy Raporty Strategie Raporty Analizy

Księgi tożsamości Identyfikacja wizualna Promocja Reklamy Promocja Identyfikacja wizualna Branding

Strategie Strategie Strategie Rewitalizacja Rewitalizacja Rewitalizacja Rewitalizacja

Marketing Marketing Promocja Marketing Marketing Social media Marketing Marketing

Consulting Identyfikacja wizualna Social media Social media consulting

Współpraca

Krzysztof Koman

Krzysztof Koman

Specjalista ds. samorządu terytorialnego oraz komunikacji społecznej.

Ekspert Związku Miast Polskich w programach Rozwój Lokalny i Centrum Wsparcia Doradczego. Był Doradcą Prezydenta Miasta Torunia odpowiedzialnym za politykę promocyjną i wizerunkową miasta, następnie tworzył i kierował Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – specjalistyczną jednostką samorządową odpowiedzialną za rozwój gospodarczy, współpracę z otoczeniem akademickim, sprzedaż nieruchomości i implementację rozwiązań smart city w grodzie Kopernika. Pracował jako nauczyciel akademicki i dziennikarz. Prelegent międzynarodowych i krajowych kongresów, a także konferencji i debat poświęconych samorządowi terytorialnemu, smart city oraz przedsiębiorczości (m.in. Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Europejskiego Kongresu Samorządu Terytorialnego, Forum Przemysłowego, Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, Kongresu Regionów). Autor opracowań analitycznych i strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kampanii promocyjnych i wizerunkowych. Współpracował m.in. z „Dziennikiem-Gazetą Prawną”, Telewizją Polską S.A., TVN S.A., Radiem Zet czy Polska Press. Absolwent administracji i europeistyki. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w Wyższej Szkole Bankowej.