Merytoryczne / Wsparcie Identyfikacja wizualna / Social media / Biznes Strony internetowe / Branding Projekty na małe i duże potrzeby /

Informacje o projekcie

  • Idea
  • Analiza
  • Przeprowadzenie badań
  • Opracowanie rankingów
  • Aktywny udział w debacie publicznej

Redakcja "Dziennika-Gazety Prawnej" wspólnie z Miastem Gdynia są organizatorami jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń konferencyjnych poświęconych tematyce samorządu terytorialnego - "Perły Samorządu". Od 2018 r. Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. jest odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie towarzyszących Kongresowi rankingów, na czele z niezwykle prestiżowym, jedynym w Polsce badaniem działalności osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego: "Skarbnik Samorządu".

Dziennik Gazeta Prawna