Identyfikacja wizualna Logo / Branding Księga znaku / Promocja Idea /

Informacja o projekcie

Historyczny herb Wąbrzeźna, swoją historią sięgający XVI wieku, zawiera trzy istotne elementy – tarczę herbową, orle skrzydło oraz złoty biskupi pastorał. Stały się one inspiracją do opracowania nowego logotypu miasta – łączącego w sobie nowoczesną formę z tradycyjnymi, zakorzenionymi w historii motywami herbu.

Złoty kolor w logotypie nawiązuje swoją barwą do kolorystyki zastosowanej w oryginalnym herbie. Kształt znaku nawiązuje do klasycznej tarczy herbowej. Symbol orlego skrzydła wraz z literą „W” zostały zaprojektowane w nowoczesnej przestrzeni negatywnej nadając całości lekkiej i nowoczesnej formy. Proporcje samego logotypu zbliżone są do kwadratu, co umożliwia uniwersalne jego stosowanie, zachowując czytelność znaku. Elementem nowoczesnym jest wprowadzenie koloru niewystępującego w oryginalnym herbie – granatu, który odwołuję się do natury, turystycznych walorów Wąbrzeźna oraz jezior stanowiących element pejzażu miasta.

Istotnym elementem logotypu w przypadku zastosowań formalnych (np. wizytówki, pisma, koperty, zaproszenia) jest dopisek dolny „Przyjazne wody”, stanowiący aktualne hasło promocyjne miasta. Koncepcja logotypu zakłada jednak możliwość jego modyfikacji w przyszłości, przy zachowaniu wskazanego liternictwa oraz proporcji czcionki.