Identyfikacja wizualna Promocja / Księga tożsamości Logo / Gadżety Marketing /

Informacje o projekcie

Naszym zadaniem było przygotowanie czytelnej, spójnej, funkcjonalnej i nowoczesnej identyfikacji wizualnej Powiatu Inowrocławskiego, której wdrożenie pozwoli na usprawnienie procesów komunikacyjnych pomiędzy organami samorządu, administracją samorządową i jednostkami organizacyjnymi Powiatu a obywatelami, instytucjami oraz pozostałymi podmiotami współpracującymi z Powiatem. Oparliśmy swój projekt na oficjalnych symbolach Powiatu, które wyrastają z dziedzictwa heraldycznego Ziemi Chełmińskiej. Historyczny herb ustanowił król Kazimierz Jagiellończyk, a opracowany na jego wzorze herb Powiatu został przyjęty w 2002 roku. Księga identyfikacji wizualnej zawiera – obok nowego logo – pełen zestaw projektów wykonawczych i funkcjonalnych materiałów użytkowych i graficznych, niezbędnych w codziennej pracy samorządowi i pracownikom administracji.

Spójna identyfikacja wizualna

Herb, ze względu na swoją formę, jest doniosły, majestatyczny, dumny. Pomocniczą formą Identyfikacji wizualnej dla herbu jest zatem logo który ze względu na swoją uniwersalność może być z powodzeniem umieszczany na każdego rodzaju materiałach promocyjnych, gadżetach etc. Logo jest idealnym przedłużeniem promocyjnym dla herbu w miejsca gdzie ten nie pasuje.

  • Projekt Logo

  • Opracowanie pełnej Księgi Identyfikacji Wizualnej dla Powiatu – w tym wszystkich jednostek organizacyjnych

  • Logo na gadżetach

  • Materiały promocyjne

  • Podmarki dla wydarzeń

  • Winieta gazety

  • Materiały reklamowe