Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych
CentroPolis Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł. w całości opłacony

Sąd rejonowy w Toruniu VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Tadeusza Kościuszki 13a/1, 87-100 Toruń

KRS: 0000685480 I NIP: 879 269 33 70 I REGON: 367663147

e-mail: kontakt@centropolis.pl

tel.: +48 572 506 603,  +48 572 506 604,  +48 572 506 605

Lista PKD:

66.19.Z, 66.12.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 64.99.Z, 69.10.Z, 69.20.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.20.B, 72.20.Z, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 82.11.Z,
82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 85.50.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D