CentroPolis | Doradztwo prawne

Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, prawa zamówień publicznych oraz Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

CentroPolis | RODO

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (General Data Protection Regulation), obejmujące weryfikację obowiązującego systemu ochrony danych oraz jego zgodności z normami RODO. Realizując kompleksowy audyt kontrolujący stan ochrony danych osobowych przygotowujemy dla samorządu plan implementacji rozwiązań w pełni zgodnych z RODO i dostosowanych do struktury i procesów zarządczych obowiązujących u Klienta. Zaprojektowane rozwiązania mają na celu uzyskanie formalnej zgodności systemu ochrony danych osobowych z normami Rozporządzenia, w celu uniknięcia niezgodności oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia kar finansowych w przyszłości.

Dodatkowo, by zapewnić utrzymanie wprowadzonych standardów oraz zgodności funkcjonowania organizacji z przepisami prawa, zapewniamy Klientom funkcję Inspektora Ochrony Danych (obecnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji).