CentroPolis | Doradztwo organizacyjne

Dokumenty strategiczne

Tworzymy kompleksowe dokumenty strategiczne na poziomie gminy, powiatu i województwa. W zakresie naszych usług znajdują się m.in. strategie rozwoju, strategie kultury, edukacji, informatyzacji, turystyki, audyty zasobów IT, dokumenty w zakresie komunikacji społecznej, konsultacji społecznych i partycypacji społecznej. Kompleksowo realizujemy procesy wdrażania budżetów obywatelskich. Wykonujemy również okresowe aktualizacje dokumentów strategicznych.

Bilans gminy (Raport zamknięcia)

Bilans gminy to produkt analityczny podsumowujący rozwój samorządu w uzgodnionym z Klientem horyzoncie czasowym. W ramach stworzonego raportu przedstawiamy trendy we wszystkich głównych obszarach funkcjonowania gminy, w tym w zakresie finansów jst, wyników finansowych spółek komunalnych, demografii, rozwoju przedsiębiorczości, potencjału edukacyjnego i oferty kulturalnej. Zakres raportu może być indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta.

Pozostałe usługi z obszaru doradztwa organizacyjnego

  • Analiza zarządcza gminy
  • System kontroli zarządczej
  • Jednostki specjalistyczne JST  
  • Szkolenia i coaching