CentroPolis | Doradztwo finansowe

Analiza CUW

Samorządowe Centra Usług Wspólnych to bardzo efektywna forma optymalizacji kosztów związanych z obsługą księgową i kadrową jednostek organizacyjnych gminy oraz zwiększenia transparentności wydatków. W ramach usługi dokonujemy analizy działającego na terenie gminy CUW-u pod kątem organizacyjnym, finansowym, prawnym oraz obsługi IT jednostki. Kompleksowy raport zawiera rekomendacje, umożliwiające optymalizację działalności CUW.

Wdrożenie CUW

Współpraca z CentroPolis przy wdrożeniu samorządowego Centrum Usług Wspólnych polega na dostarczeniu kompleksowego planu powołania i zarządzania jednostką. Wykonujemy niezbędne analizy prawne, pomagamy w wyborze optymalnej formy i struktury organizacyjnej oraz przedstawiamy modele finansowania. Kompleksowy charakter usługi zawiera plan komunikacji projektu, zarówno wewnętrznej – w ramach struktur urzędu gminy i jednostek podległych oraz zewnętrznej – związanej z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.

Zarządzanie CUW

W ramach usługi, dostępnej w modelu abonamentowym, realizujemy projekty umożliwiające outsourcing szeregu zadań związanych z zarządzaniem CUW. Monitorujemy bieżące koszty, doradzamy w procesach informatyzacyjnych i pomagamy wdrażać metodyki zarządzania projektami. Dane przekazywane są Klientowi w postaci miesięcznych lub kwartalnych raportów umożliwiających monitorowanie działalności CUW.

Pozostałe usługi z obszaru doradztwa finansowego

  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Ocena zdolności zadłużeniowej
  • Emisja obligacji
  • Analiza WPF