CentroPolis | Obsługa prawna dla biznesu

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej, w tym w zakresie zastępstwa procesowego, w szczególności w obszarach prawa cywilnego, obsługi transakcji, obrotu handlowego, pomocy publicznej, współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, ubezpieczeń, dochodzenia roszczeń, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, prawa pracy.

CentroPolis | RODO

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (General Data Protection Regulation), obejmujące weryfikację obowiązującego systemu ochrony danych oraz jego zgodności z normami RODO. Realizując kompleksowy audyt kontrolujący stan ochrony danych osobowych przygotowujemy dla samorządu plan implementacji rozwiązań w pełni zgodnych z RODO i dostosowanych do struktury i procesów zarządczych obowiązujących u Klienta. Zaprojektowane rozwiązania mają na celu uzyskanie formalnej zgodności systemu ochrony danych osobowych z normami Rozporządzenia, w celu uniknięcia niezgodności oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia kar finansowych w przyszłości.

Dodatkowo, by zapewnić utrzymanie wprowadzonych standardów oraz zgodności funkcjonowania organizacji z przepisami prawa, zapewniamy Klientom funkcję Inspektora Ochrony Danych (obecnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji).