CentroPolis S.A.

Centrum Innowacji Społeczno - Samorządowych

CentroPolis | O nas

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych tworzy zespół ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz samorządów lokalnych każdego szczebla. Posiadamy doświadczenie w pracy na rzecz administracji rządowej, służb mundurowych, uczelni i firm prywatnych.
Pracowaliśmy przy tworzeniu koncepcji strategicznych, a także wdrażaniu rozwiązań optymalizujących
funkcjonowanie instytucji i firm na terenie całego kraju.
Dziś pragniemy nasze doświadczenie przekazać Państwu.